Προφίλ Εταιρείας


Η Δ. Τσαβαχίδης Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο "BELPLAST", παράγει από το 1985 PVC Compounds σε σκόνη και κόκκους, καθώς και μια σειρά πλαστικών προφίλ για οικοδομική χρήση.
Βρισκόμαστε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2.500τ.μ. στη Νέα Σάντα του νομού Κιλκίς, 35χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει γραμμές κοκκοποίησης, mixers και γραμμές μορφοποίησης προφίλ (extruders).
Πελάτες μας είναι μονάδες παραγωγής προϊόντων από PVC όπως ρολλά, επενδύσεις, οικοδομικά, σωλήνες, λάστιχα, καλώδια κλπ., καθώς επίσης και έμποροι οικοδομικών υλικών, ξυλεμπορικά, κατασκευαστικές εταιρείες κ.ά.